TARİHİ VE KÜLTÜREL HIERAPOLIS ETKİNLİĞİMİZ

"Şehrimizdeki İlk Çağ Uygarlıklarından Hierapolis Kalıntılarını Ziyaret"